İşyeri Hemşiresi Bursa

Bursa işyeri hemşiresi, işletmelerde acil durumlarda çalışanların sağlığını anında kontrol etmekle sorumlu olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen ve atanmış olan sağlık personelleridir. Ülkemizde, işyerlerinde kullanılan çeşitli ekipmanların ve iş süreçlerinin artması, iş yerlerindeki potansiyel tehlikelerin de artmasına neden olmuştur.

Kamuda ve özel sektörde işyeri hemşireliği, iş sağlığı ve güvenliği gereksinimlerinin önemli bir parçası haline gelmiştir. Özellikle iş kazalarının sayısındaki artış, işletmelerin işyeri hemşiresi bulundurma zorunluluğunu vurgular. İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği konularına odaklanan işyeri hemşiresinin bulunmaması durumunda ciddi para cezaları uygulanabilir.

İşyeri hemşiresinin görevleri arasında acil durumlarda hızlı müdahale, işçilerin sağlık kontrollerini yapma, iş yerindeki sağlık ve güvenlik önlemlerini denetleme gibi önemli sorumluluklar bulunur. Bu profesyoneller, iş yerlerindeki sağlık risklerini azaltmaya ve çalışanların sağlığını korumaya yönelik önemli rol oynarlar. İş sağlığı ve güvenliği standartlarını sağlama konusunda işverenlere rehberlik ederler ve iş kazalarını önlemeye yardımcı olurlar. Bu nedenle, işletmeler için işyeri hemşiresi bulundurmak, çalışanların sağlığını ve iş güvenliğini korumak için kritik bir adımdır.

İşyeri Hemşiresinin Sorumlulukları Nelerdir?

İşyeri hemşiresi Bursa, işyeri hekimi ile iş birliği yaparak işyerinin sağlık ve güvenliğini denetlemekle görevlidir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre işyeri hemşiresinin görevi, yetki ve sorumlulukları şu şekildedir;

  • Çalışanların sağlık durumunu izler, sağlık taramalarını yapar, kan basıncı, kan şekeri gibi temel sağlık ölçümlerini düzenli olarak takip eder ve bu verileri kayıt altında tutar. Çalışanların sağlık durumuyla ilgili bilgileri işyeri yönetimi ile paylaşır.
  • İşyeri hemşiresi, iş sahasındaki olası riskleri değerlendirir ve çalışma sahasındaki sağlıkla ilgili riskleri tespit ederek önleyici tedbirlerin alınmasına katkı sağlar.
  • İşyerinde meydana gelen küçük kazalarda veya sağlık sorunlarında ilk müdahaleyi yapar. Bu kapsamda işyerindeki uygun ilk yardım malzemelerinin teminini sağlar ve bu malzemelerin kullanılabilir durumda olduğundan emin olur.
  • İşyerindeki meydana gelen kazalarda veya hastalıklarda çalışanların hastaneye sevk işlemlerini düzenler ve gerekli takibi yapar. Ayrıca, çalışanların tedavi süreçlerini izler ve rehabilitasyon hizmetlerine katılımlarını sağlar.
  • Çevre koşullarının iyileştirilmesi için diğer çalışanlarla iş birliği yapar, çevresel risk faktörlerini tespit eder ve gerekli önlemleri alır. Zararlı maddelerin çevresel etkilerini kontrol altına alır.
  • İşyerinin yemekhane veya mutfak alanlarında hijyenin sağlanması için gerekli eğitimleri düzenler ve uygulamaya yardımcı olur. Personelin kişisel hijyenine dikkat çeker, mutfak hijyenini denetler ve besinlerin uygun şekilde saklanması ve işlenmesini sağlar.
  • Çalışanların genel sağlık durumunu izler ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları geliştirmelerine destek olur. Kilo kontrolü, beslenme, düzenli egzersiz ve stres yönetimi gibi konularda çalışanlara rehberlik eder.

İşyeri hemşiresi, iş sağlığı ve güvenliği alanında önemli bir rol üstlenir ve çalışanların sağlığını koruma ve işyerinde güvenliği sağlama konularında önemli bir katkı sağlar. Bu görevlerin yerine getirilmesi, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulmasına yardımcı olur.

İşyeri Hemşiresi Olmak İçin Nasıl Sertifika Alınır?

Sağlık memuru ya da hemşirelik mezunu olan adaylar Çalışma bakanlığının yetkilendirdiği kurslara katılarak işyeri hemşiresi olabilirler. ÖSYM’nin düzenlediği sınava giren adaylar en az 70 puan sınırını aşarak işyeri hemşireliği sertifikası alabilirler.

İşyeri hemşireliği sertifikası almış olan bireyler, işyeri hemşireliği pozisyonlarına başvuruda bulunabilirler. İlgili iş ilanları sayfalarını takip ederek, işyerlerinin ilgili bölümlerinde çalışma fırsatına ulaşabilirler. Bu sertifika, işyeri sağlığı ve güvenliği alanında kariyer yapmak isteyenler için önemli bir adımdır.

İş Güvenliğinin Sağlanması Neden Önemlidir?

İşletmelerde meydana gelen ani ve beklenmeyen olaylar, koruyucu önlemler alınmadığında kazalara yol açabilir. İşyerinde çalışanlar, kişisel koruyucu ekipmanlarını düzgün bir şekilde kullanmadıklarında hayatlarını ciddi bir tehlike altına sokarlar. Örnek olarak, bir inşaat sahasında çalışan bir işçi, başına gelebilecek darbelerden korunmak için kaskını takmadığında ciddi yaralanmalara veya ölüme maruz kalabilir. Bazı işletmeler, çalışanlarına kişisel koruyucu ekipmanları sağlamadıklarında, bu çalışanların sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atarlar. Bu nedenle çalışanların bilinçli olmaları ve işverenlerinden eksikliklerin giderilmesini talep etmeleri son derece önemlidir. Dünya genelinde iş kazaları ve meslek hastalıkları en fazla ülkemizde görülmektedir. Bu durumun temel nedeni işverenlerin ve çalışanların yeterince duyarlı davranmamasıdır. Bu nedenle işyerlerinde güvenliği ve sağlığı sağlama konusunda daha fazla çaba gösterilmesi gerekir.

 

Bize yazın

Bize ulaşın, en iyi teklifi verelim!

GÖNDER