Bursa A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi

Bursa A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun eğitim programını başarılı bir şekilde tamamlayan ve sınavı geçen kişilere verilen bir sertifikadır. A sınıfı iş güvenliği uzmanı olan kişiler işyerlerinde kritik bir rol oynarlar. İşyerlerinde gerekli inceleme işlemlerini gerçekleştirerek risk değerlendirmesi yaparlar. İşverenlere koruyucu önlemleri önererek iş sağlığı ve güvenliği ile alakalı konularda danışmanlık işlerini yürütürler. Bunun yanında düzenli olarak rapor hazırlayarak işyerindeki çalışanların güvenliğini sağlamak adına çeşitli önlemler alırlar.

A sınıfı iş güvenliği uzmanlarının yetkilendirilmesi Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından onaylanmış olan eğitim kurumlarınca yapılır. A sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı ile ilgili kurumumuzda verilen eğitimler deneyimli ekipler tarafından gerçekleştirilir. Eğitmenlerimiz, gerekli bilgi ve becerileri etkili bir şekilde sunarak güvenli çalışma ortamları oluşturulmasını desteklerler. Firma olarak uzmanlık ve deneyimlerimizi birleştirerek İSG kursu konusunda son derece başarılı bir şekilde hizmet veririz.

Bursa A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Görevleri Nelerdir?

Bursa A sınıfı iş güvenliği uzmanı kurumların personellerinin sağlığını ve hayatını riske atmayacak çalışma koşullarının oluşturulması adına önemli bir görev üstlenir. Bu uzmanlar görev ve sorumlulukları, çalıştıkları kurumun özel gereksinimlerine uygun olarak farklılık gösterebilir.  A sınıfı iş güvenliği uzmanlarının görevleri şu şekilde sıralanabilir;

 • İş kazaları ya da iş sağlığı sorunları ile ilgili diğer şirket departmanları ile iş birliği yapar.
 • Şirket çalışanlarını güvende tutmak için eğitim ve bilgilendirme programları düzenler ve iş prosedürleri oluşturur.
 • İş yerinde olası kazaları ve yangınları önlemek için çeşitli çalışmalar düzenler ve öneriler sunar.
 • Risk değerlendirmesi yapar ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini sağlar.
 • Çalışanlara iş güvenliği ile alakalı olarak rehberlik eder ve güvenli çalışma ortamları hazırlar.
 • İşverenin bilgisi dahilinde iş yerlerini düzenlemek için ilgili kurumlar ile iş birliği yapar.
 • İncelemeler ve araştırmalar yaparak çalışanları bilgilendirir ve eğitir.
 • Hayati tehlike oluşturan riskleri etkili ve hızlı bir şekilde ortadan kaldırmakla sorumludur.
 • Çalışma ortamlarında potansiyel hayati tehlikelerin tespit edilmesini sağlar.

A sınıfı iş güvenliği uzmanları çalışma ortamlarını daha güvenli bir hale getirme ve personelin sağlığını koruma konularında kritik bir rol oynar.

Bursa A Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur?

Bursa A sınıfı iş güvenliği eğitimi alarak A sınıfı iş güvenliği uzmanı olmak mümkündür. A sınıfı iş güvenliği uzmanları yüksek derece tehlikeli ortamlarda görev yaparlar. Mimarlık ya da mühendislik fakültelerinden mezun olan bireyler A sınıfı iş güvenliği uzmanı olabilirler. Bu durumda ÖSYM tarafından yapılan sınavda 100 üzerinden en az 70 puan almaları gerekir.

Sınavı başarılı bir şekilde geçen adaylar A sınıfı iş güvenliği uzmanı olmaya hak kazanırlar. Bu görevi başarılı bir şekilde yerine getirebilmek için öncelikle gerekli bilgi ve donanıma sahip olmak gerekir. Bu kriterlere uygun olarak A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sertifikası için başvuruda bulunabilecek adaylar şu şekildedir;

 • İş güvenliği ya da iş sağlığı ve güvenliği alanında doktora yapmış veya yapmakta olan mimarlık, mühendislik ya da fen bilimleri fakültesinden mezun olanlar
 • En az 4 yıl süre ile B sınıfı iş güvenliği uzmanı belgesi ile görev yapmış kişiler
 • A sınıfı iş güvenliği eğitimini tamamlamış ve bu alandaki sınavlarda başarı elde etmiş olan mimarlar, mühendisler veya teknik personel

Bursa A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlarının Çalışma Süreçleri Nasıldır?

Bursa A sınıfı iş güvenliği uzmanları tehlikeli iş yerlerinde kritik görevler üstlenirler. İş güvenliği departmanında faaliyet gösterirler ve risk analizleri yaparak potansiyel kazaların önceden önlenmesine odaklanırlar. Bu uzmanların iş yoğunlukları ve sorumlulukları daha fazla olduğu için maaşları daha yüksektir. Ana hedefleri kaza risklerini azaltmak ve çalışanların sağlığını ve hayatını korumaktır.

İş süreçlerinde iş birliği ve organizasyon yapısı daha büyük öneme sahiptir. A sınıfı iş güvenliği uzmanları çoğunlukla çok tehlikeli iş yerlerinde görev alırlar ve bu tür işletmelerde farklı sınıflardan iş güvenliği uzmanları bir arada çalışabilir. İş birliği, riskleri tespit etmek ve kaza riskini en aza indirmek için son derece önemlidir. A sınıfı iş güvenliği uzmanı kursları ile alakalı detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.



Bize yazın

Bize ulaşın, en iyi teklifi verelim!

GÖNDER