Bursa İşyeri Hemşireliği Eğitimleri

Bursa işyeri hemşireliği, çalışanların işyerlerindeki sağlık ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan bir meslektir. İşyerinde çalışanların genel sağlık durumunu izlemek, sağlık muayenelerini gerçekleştirmek, küçük yaralanmaları tedavi etmek ve sağlık eğitimi vermek gibi çeşitli görevleri içerir.

İşyeri hemşireleri, genellikle belirli bir iş yerine atanırlar ve çalışanların sağlık sorunlarıyla ilgilenirken aynı zamanda işyerinin güvenliğine de katkıda bulunurlar.

Bu mesleğin görevleri arasında hastalık ve yaralanma önleme programlarını yönetmek, iş yerindeki sağlık risklerini değerlendirmek, sağlık taramalarını gerçekleştirmek, acil durum müdahalelerini yapmak ve iş yerindeki personellere sağlıkla ilgili danışmanlık hizmeti sunmak konularında eğitim verirler.

İşyeri hemşireleri, çalışanlın sağlık sorunlarını erken teşhis ederek hızlı bir şekilde müdahale etmeyi hedeflerler. Bu durum, iş yerinde verimliliği artırırken çalışanların memnuniyetini de yükseltir. İşyeri hemşireleri, iş yerinde daha sağlıklı bir ortam yaratma konusunda önemli bir rol oynarlar ve iş sağlığı ve güvenliği alanında kritik bir katkı sağlarlar.

Bursa İşyeri Hemşireliği Eğitimi Nasıl Alınır?

Bursa işyeri hemşireliği eğitimi, işyerlerinde sağlık hizmetlerini sunmakla görevli personelin özel eğitim programlarını içerir. Bu eğitim, işyerindeki sağlık sorunlarına hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edebilme yeteneği kazandırmayı amaçlar.

Bu eğitim programları genelde 90 saatlik bir süreyi kapsar. Eğitim süresi boyunca adaylar, işyeri hemşireliği alanında temel bilgi ve becerileri edinirler. Eğitimin sonunda, Bakanlık tarafından düzenlenen sınavda başarılı olan adaylar, işyeri hemşireliği belgesini almaya hak kazanırlar. Bu sınavda 70 puan ve üzeri başarı elde etmek gerekir.

Diğer işyeri hekimliği eğitimleri ise 7 gün boyunca pasif uzaktan eğitim ve 7 gün süren canlı uzaktan eğitimler şeklinde düzenlenir. Bu eğitimlerin sonunda zorunlu bir staj yapma gerekliliği bulunmaz.

İSG kursu Bursa olarak işyeri hemşireliği eğitim programlarını çeşitli gruplar halinde düzenleriz. Sabah grupları 09:00-15:00 saatleri arasında gerçekleşirken, akşam grupları ise 15:00-21:00 saatleri arasında yapılır. Ayrıca, hafta sonu grupları hakkında daha fazla bilgi almak için İSG kursu Bursa firmamız ile iletişime geçebilirsiniz.

İşyeri Hemşiresi Olmak İçin Ne Yapmak Gerekir?

Hemşirelik bölümünden mezun olanlar, Acil tıp teknisyenleri ve 2007 yılından önce mezun olan sağlık çalışanları, diplomalarında belirtilen sağlık memuru unvanıyla işyeri hemşiresi veya diğer sağlık personeli olarak görev alabilirler. Bu kişiler, sağlık alanındaki eğitim ve deneyimleri ile iş yerlerinde sağlık hizmetleri sunma konusunda yetkinlik kazanmışlardır. Bu sayede iş yerlerindeki sağlık ihtiyaçlarını karşılamak ve çalışanların sağlığını korumak için önemli bir rol üstlenirler. İşyeri hemşireliği, hemşirelik bölümü mezunları ve diğer sağlık uzmanlarının iş yerlerindeki sağlık hizmetlerine katkıda bulunma fırsatı sunar.

Bursa İşyeri Hemşirelerinin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Bursa işyeri hemşireleri işyeri hekimleri ile iş birliği içinde çalışarak genellikle işyeri hekimine yardımcı personel olarak görev yaparlar. Ancak, tam süreli işyeri hekimi istihdam eden iş yerlerinde diğer sağlık personellerinin çalıştırılması zorunlu değildir.

İşyeri hemşirelerinin görev ve sorumlulukları şu şekildedir;

  • İşyerlerinde çalışan personel ve destek elemanlarına iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda destek olurlar. İSG kapsamında verilen görevleri yerine getirirler.
  • Genel hijyen koşullarının gözden geçirilmesi ve raporlanması işyeri hemşiresinin sorumluluğundadır. İşyeri hekimleri ile beraber çalışmalarını sürdürürler.
  • Çalışanlara sağlık eğitimleri verme sorumluluğunu üstlenirler ve işyeri hekimi ile iş birliği içinde çalışarak bu eğitimleri planlarlar.
  • İşyerindeki ilk yardım hizmetlerini düzenleme ve yürütme görevinde iş birliği yaparlar ve bu alandaki organizasyonları desteklerler.
  • Özel politika gerektiren grupların takibi ve sağlık muayenelerinin düzenlenmesi madde 16’nın C bendi gereğince işyeri hemşiresinin görevlerindendir.
  • Çalışanların sağlık ve çalışma durumlarıyla ilgili kayıtların tutulması işyeri hemşiresinin sorumluluğundadır. İşe giriş ve periyodik sağlık muayenelerine destek sağlarlar.
  • İşyeri hemşireleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması ve izlenmesi için kayıt tutma ve veri toplama görevini yerine getirirler, işyeri hekimleri ile iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdürürler.

İşyeri hemşireleri iş sağlığı ve güvenliği alanında önemli bir rol oynarlar ve çalışanların sağlık ve güvenliğini koruma konusunda işyeri hekimlerine destek sağlarlar. İSG kursu Bursa olarak iş yeri hemşireliğinin desteklenmesi adına ücretsiz kaynak kitaplar sunarız. Uzmanlaşmış ve sektörde tecrübeli ekiplerimizden hizmet alabilirsiniz. İşyeri hemşireliği ile alakalı detaylı bilgi almak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.Bize yazın

Bize ulaşın, en iyi teklifi verelim!

GÖNDER