İşyeri Hekimliği Bursa

2012 yılında yürürlüğe giren 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu, iş yerlerinde iş yeri hekimi bulundurma zorunluluğu getirerek önemli bir değişikliğe imza atmıştır. Bu kanun, iş sağlığı ve güvenliği alanında yeni eğitimlerin ve iş fırsatlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu sayede çalışanların sağlık durumlarının daha yakından takip edilmesi ve korunması amaçlanmıştır.

İşyeri hekimlerinin görevleri sadece sağlıkla sınırlı değildir. Aynı zamanda ilgili yasal düzenlemelere de uymaları gereken bir sorumluluk taşırlar. Çalışma koşulları, iş yerinin büyüklüğü ve iş koluna göre düzenlenmelidir. İşyerlerinde çalışan sayılarının artması veya işin türüne bağlı olarak farklı gerekliliklerin olması, işyeri hekimlerinin işlerini daha etkili bir şekilde yapmalarına olanak tanır.

İşyeri Hekimliği Görevi Nedir?

İşyerlerinde çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve bulaşıcı hastalıkların tespit edilip önlenmesi için görev yapan kişilere işyeri hekimi adı verilir. İşyerlerinin büyüklüğü veya tehlike seviyesi ne olursa olsun yasalar gereği işyeri hekimi bulundurması zorunludur. Bu durum iş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal bir gerekliliktir ve uymayan işverenlere ciddi para cezaları uygulanır.

İşyeri hekimleri, farklı uzmanlık alanlarından gelmiş olabilirler. Bu doktorlar, iş müfettişleri veya halk sağlığı uzmanları arasından seçilirler. Ancak işyeri hekimi olabilmek için sadece üniversite diploması yeterli değildir. Bu uzmanlar, özel bir eğitim sürecinden geçmelidir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı olarak çalışan işyeri hekimleri, işçilerin haklarını koruma, sağlık kontrollerini düzenleme, risk durumlarında bilgilendirme, acil durumlarda müdahale etme ve hem işçileri hem de işverenleri eğitme gibi önemli görevler üstlenirler.

İşyeri hekimlerinin gözlem yetenekleri gelişmiş olmalıdır ve etkili iletişim becerilerine sahip olmaları gerekir. Acil durumlarda hızlı ve doğru kararlar alabilme yeteneği önemlidir ve risk alabilme kabiliyeti gereklidir. Ayrıca, hasta kayıtlarının gizliliğini koruma konusunda da büyük bir sorumlulukları vardır. İşyerlerinde çalışanların sağlığı ve güvenliği için önemli bir rol oynayan işyeri hekimleri, iş kazalarının ve sağlık sorunlarının önlenmesinde kilit bir rol oynarlar.

İşyeri Hekimlerinin İşyerlerindeki Sorumlulukları Nelerdir?

Bursa işyeri hekimleri, iş yerlerinde koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri sunan sağlık profesyonelleridir. Genellikle hastalıkların erken teşhisini yapan, işçileri sağlık açısından izleme ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarıyla iş birliği yapma görevlerine sahiptirler. İşyeri hekimlerinin görevleri, iş yerinin tehlike seviyesi ve çalışan sayısına göre değişebilir.

Çalışma koşulları farklı işyerlerine göre belirlenir ve işyeri hekimleri, işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini uygulamalarını sağlarlar. İşyeri hekimlerinin çalışma süresi ve sayısı, işyerinin büyüklüğüne ve tehlike seviyesine bağlı olarak değişir.

Okullar, yurtlar, eczaneler, marketler ve avukatlık ofisleri gibi yerler az tehlikeli iş yerleri kategorisine girer. Bu tür işyerlerinde işyeri hekimleri çalışan başına en az 5 dk hizmet sunmalıdır. Periyodik sağlık muayeneleri is 5 yılda bir yapılır. İşyerinde 2000’den fazla çalışan bulunanlar için işyeri hekimleri tam gün çalışır.

Kasaplar, mobilya fabrikaları, diş hekimi muayenehaneleri ve kuaförler gibi iş yerleri tehlikeli işyerleri kategorisine girer. Bu sınıftaki işyerlerinde işyeri hekimleri çalışan başına ayda en az 10 dakik hizmet sunmalıdır. Periyodik sağlık muayeneleri 3 yılda bir yapılır.

Kimya endüstrisi, hastaneler, laboratuvarlar, inşaat sektörü ve metal endüstrisi gibi yerler çok tehlikeli işyerleri kategorisinde yer alır. Bu tür işyerlerinde işyeri hekimleri çalışan başına ayda en az 20 dakika hizmet sunmalıdır. Periyodik sağlık muayeneleri yılda bir kez gerçekleştirilir.

İşyeri hekimleri işyerlerindeki riskleri tespit ederek erken müdahale imkanı sağlarlar. Bunun yanında işe yeni başlayanlar, iş değiştirenler veya iş kazalarına maruz kalanlar için sağlık raporları düzenlerler. Bu raporlar, işçinin sağlık durumunu değerlendirirken aynı zamanda bulaşıcı hastalıkların işyerinde yayılmasını önlemeye yardımcı olur.

İşyeri Hekimi Olmak İçin İzlenmesi Gereken Adımlar

İşyeri hekimi olmak isteyenler için izlenmesi gereken ilk adım, tıp fakültesini başarıyla tamamlayarak doktor unvanını elde etmektir. Ardından işyeri hekimliği alanında uzmanlaşmak isteyenler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı veya yetkilendirilmiş bir kurum tarafından düzenlenen işyeri hekimliği kursların katılmak zorundadırlar. Bu kurslar hem teorik hem de pratik eğitimler sunar. Kursların sonunda katılımcılar ÖSYM’nin düzenlemiş olduğu sınavı geçmek zorundadır. Bu sınavda 100 üzerinden 70 alanlar işyeri hekimliği sertifikası almaya hak kazanırlar.

Bize yazın

Bize ulaşın, en iyi teklifi verelim!

GÖNDER